Alternativní pohony

Proč uvažovat o alternativních pohonech? Stručně řečeno, protože můžete ušetřit na provozu vozu a zárověň se chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Alternativní pohony koncernu Volkswagen jsou alternativním řešením ke spalování ropných a ostatních fosilních produktů v dopravě. Nejvýznamnějšími typy alternativních pohonů jsou CNG - stlačený zemní plyn, hybridní pohon - kombinace spalovacího motoru a elektromotoru a elektromotory. Ostatní alternativní pohony, jako je LPG, vodík a další, buď doposud vykazují značné nevýhody, nebo ještě nejsou ve větší míře plnohodnotně využitelná. Alternativní pohony mohou výrazně snížit náklady na provozování firemního vozového parku.